Taktil stimulering

Taktil Stimulering är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Det är en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. Taktil stimulering kan även definieras som en sinnesträning och en metod i daglig omsorg och träning.

Vid stress, sjukdomar, skador och funktionshinder ökar behovet av beröring. Taktil stimulering har därför anpassats för barn och vuxna med exempelvis rörelsehinder, begåvningshandikapp och/eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor, stroke, demens med mera. Den är även en viktig del i förebyggande av ohälsa och ett viktigt stöd i den palliativa vården. Den aktiva substansen Oxytocin stimuleras till effektiv produktion, det är ett hormon som transporteras via blodomloppet och en signalsubstans som transporteras via nervsystemet ut i hela kroppen. se forskning Kerstin Uvnäs Moberg. Oxytocinets läkande verkan i kroppen.

http://ww2.lakartidningen.se/old/content_0435/pdf/2634_2639.pdf

Taktil stimulering används bland annat för att:

• understödja den neurala organisationens utveckling
• öka kroppsuppfattningen
• öka kommunikationen
• förbättra mag- och tarmfunktionen
• öka immunförsvaret

• lindra smärta
• öka bindningen mellan förälder och barn
• minska aggressivitet
• skapa lugn och ro

Taktil Stimulering används bland annat inom förskola, särskola/träningsskola, rehabilitering, mödravård, sjukhem, servicehus och smärtbehandling. Det är även en uppskattad behandlingsform för alla som önskar avkoppling och ökad livskvalitet.

Metoden bygger på hur vi själva naturligt stryker oss över huden när vi smörjer in eller tvättar oss. Strykningarna följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar och inge säkerhet och trygghet. Förutom strykningar används också händerna för statiskt tryck av olika hårdhet. Det vanligaste är att man lägger händerna direkt på huden men ibland arbetar man utanpå kläderna. För strykningar direkt på huden kan en kallpressad olja med fördel användas.

Taktil Stimulering utgår från en helhetssyn på människan, grundad på erfarenheter och forskning. Den används alltid utifrån den enskilda individens behov och villkor. Metoden utvecklades av Gunilla Birkestad, barnavårdslärare inom social omsorg sedan 1970. 1984 arbetade Gunilla i vården och hon upptäckte då vikten av händernas varsamma arbete och beröringens nödvändighet. Erfarenheterna ledde så småningom fram till denna behandlingsform, som nu används inom vård, omsorg och (re)habilitering. Utbildning i metoden har givits sedan 1990.

Både svensk och utländsk forskning (bland annat av professor Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska institutet, och forskare vid Touch Research Institute, Florida) har visat att beröring bland annat leder fram till

 

Både svensk och utländsk forskning (bland annat av professor Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska institutet, och forskare vid Touch Research Institute, Florida) har visat att beröring bland annat leder fram till:

• Lugn och ro
• Smärtlindring
• Ökad nyfikenhet
• Minskad aggressivitet
• Ökad viktuppgång för underviktiga

• Ökad möjlighet till kommunikation
• Ökat immunförsvar
• Förbättrad mag- och tarmfunktion
• Ökad livskvalitet

Kontakta oss

Majgatan 16, 215 65 Malmö
E-post sinneoform@gmail.com
Tel +46 (0)709 26 60 65