Kostrådgivning

”Att äta – den inre beröringen”

Rådgivningsförslag – Att lyckas
Genom frågeställningar kommer insatserna för en personlig balanserad kost att ha en avgörande betydelse i patienternas liv. Det är mycket viktigt att se möjligheter i en kostförändring för att bli fri från problem från mage och tarm och kanske också förbättra  symptom från andra system i kroppen.

Rådgivningsplan
Vid första mötet görs planen upp och du får några dagar på dig att starta. Nästa möte blir sex veckor senare. Då ska symptompoängen från mage och tarm ha halverats eller mer. Om det har halverat eller mer gör man inga ändringar i kostrådgivningen. Då är du på god väg.
Det tredje mötet blir åtta veckor senare och då bör symptompoängen ha kommit under tio. Därefter klarar sig de flesta utan rådgivning. Varje gång träffas man en timme.

Kroppsliga och psykiska symptom
Mage och tarmsymptomen kan variera en del men några symptom återkommer såsom gaser i magen, ont i magen, illamående, upprepade magkatarrer, förstoppning och diarré. Alla patienter som kommer för personligt anpassad kost har varit på läkarundersökningar för sina symptom och många har fått diagnoser som såsom Morbus Crohn, Ulcerös Colit och IBS. Sök på Internet om du är mer intresserad av dessa diagnosgrupper.

Allergier
Kan vara från partiklar, pollen och dofter i luften som kan ge hösnuva, astma och migrän. Vanliga allergiska reaktioner är mjölk, ägg, mörk säd, ljus säd och vitlök.

Upprepade infektioner
Startar oftast med en kraftfull infektion eller traumatisk händelse. Det gäller att ringa in orsaksbakgrunden och vilka symptom det finns från mage och tarm.

Ledbesvär
Många har bekymmer från leder, från fingerleder till de större lederna samt rygg och nacke och urkalkningsproblem.

Vilka är magsymptomen? Därefter sker en bedömning för personlig rådgivning.

Urinbesvär inkl prostata
Om kvinnor får ”blåskatarr” så har männen ”prostatakatarr”. Symptomen är att behöva gå på toaletten oftare än normalt, även på nätterna. Urinmängden är ofta mindre.

Muskler
Den vanligaste kända gruppen med problem från muskler är Fibromyalgi som kännetecknas av ömhet/smärta från många olika muskelgrupper vid olika tillfällen. Andra symptom kan vara undervikt eller övervikt. Var ligger BMI-värdet?

Underlivsproblem och fertilitetsproblem
Under årens lopp är jag överraskad av att ett flertal med fertilitetsproblem hade födoämnesallergier eller intoleranser (fattas enzymer för att spjälka maten).
En stor grupp människor är idag ofrivilligt barnlösa.
Hur fungerar menscykeln? Smärta, rikligt, snålt, regelbundenhet?
Preventivmedel; Vilka typer har använts?
Hur ser sädescellerna ut? Pigga, många och raska?
Hur är intresset för sex?

Sömnstörningar
Sömnstörningar är ett mycket vanligt problem. Det innebär att vakna flera gånger på natten, svårt att somna, svårt att somna om, drömmar, mardrömmar, nattvandringar, nattskräck och prata i sömnen.
Vad har patienten gjort tidigare? Hur hanterar patienten sina sömnproblem?

Emotionella och mentala problem
Maten kan ställa till det rejält på humöret. Från arg och ledsen till tankar och otillräcklighet, svartsjuka, förföljelsetankar, problem med vänner och i relationer. Efter att patienten berättat om sina problem kommer frågor kring hur mage och tarm fungerar och eventuella födoämnesallergier.

Detta är bara några av de grupper av symptom som jag tittar på.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer eller beställa tid för konsultation och behandling!

Att maten vi äter har betydelse för hälsan har jag fått erfara sedan 2005 då jag själv haft problem med mage och tarm. Jag har Kost och hälsorådgivning med fokus på hur klientens matsmältning, mage och tarm fungerar.

Rådgivningsförslag – Att lyckas

Genom frågeställningar kommer insatserna för en personlig balanserad kost att ha en avgörande betydelse i patienternas liv. Det är mycket viktigt att se möjligheter i en kostförändring för att bli fri från problem från mage och tarm och kanske också förbättra symptom från andra system i kroppen Håller även föreläsningar och utbildning i ämnet.

Se under utbildningar.

Kontakta oss

Majgatan 16, 215 65 Malmö
E-post sinneoform@gmail.com
Tel +46 (0)709 26 60 65